5 manieren hoe biologisch katoen impact maakt

  Wereldwijd is katoen de meest gebruikte natuurlijke vezel voor […]

 

Wereldwijd is katoen de meest gebruikte natuurlijke vezel voor textiel, maar slechts 1% daarvan wordt biologisch geteeld. De resterende 99% wordt geproduceerd met schadelijke chemicaliën, enorme hoeveelheden pesticiden en zoet water. Daarom zetten we bij Bemontex ons in om niet alleen de industrie te veranderen, maar ook de wereld een beetje groener en eerlijker te maken. Doe jij ook mee?

Bemontex werkt samen met initiatieven die zich inzetten voor het verhogen van de productie van biologisch katoen. Hun focus ligt voornamelijk op India, waar ze samen met lokale bedrijven en gemeenschappen proberen milieuschade van katoenteelt te verminderen. Niet alleen werken we eraan de CO2-uitstoot te verlagen, de kwaliteit van de bodem te verhogen en de diversiteit van de natuur te vergroten, maar ook streven we naar sociale rechtvaardigheid door de levensomstandigheden van inheemse boeren en vrouwen te verbeteren, en door lokale gemeenschappen meer kansen te bieden. Met het verbouwen van biologisch katoen dragen we bij aan deze doelen en maken we een positieve impact die jij in je kledingmerk kunt laten weerspiegelen. 

 

Wat is biologisch katoen?

Bij biologisch katoen draait alles om harmonie met de natuur. Het is veel meer dan een alternatief voor conventionele katoenteelt; het is een belofte voor een betere toekomst. Biologisch katoen wordt geteeld zonder het gebruik van synthetische pesticiden, herbiciden of genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s). In plaats daarvan worden natuurlijke methoden en materialen omarmd die de bodemvruchtbaarheid behouden en het milieu beschermen. Op de volgende manieren draagt Bemontex en de biologische katoenteelt bij aan een schonere toekomst:

 

1. Het welzijn verbeteren van katoenboeren

Katoenboeren staan voor grote uitdagingen. Ze verdienen erg weinig, waardoor ze in armoede blijven en schulden opbouwen. Sociale ongelijkheid beperkt hun toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Bovendien schaadt de dagelijkse blootstelling aan chemicaliën hun gezondheid. De traditionele katoenteelt verbruikt veel water, wat leidt tot schaarste, en klimaatverandering bedreigt hun oogsten.

Maar er is hoop. Met educatie in regeneratieve landbouw, zoals biologische katoenteelt, kunnen boeren langer en meer produceren op dezelfde grond. De groeiende vraag naar biologisch katoen en duurzaam geproduceerde kleding opent nieuwe markten voor boeren, wat zorgt voor hogere waarde en betere oogsten. Biologische katoenteelt verbetert de bodemgezondheid en biodiversiteit, wat leidt tot veerkrachtigere oogsten en een betere weerstand tegen klimaatverandering. Daarnaast verminderen deze methoden de afhankelijkheid van dure chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, wat ook de productiekosten verlaagt en de boeren minder blootstelt aan gevaarlijke stoffen. En wanneer boeren gecertificeerd biologisch katoen leveren, krijgen ze daar vaak premies en extra betalingen voor, die weer in hun boerderijen en de gemeenschap kunnen worden geïnvesteerd.

Door boeren te betrekken bij het hele proces, van teelt tot biologisch katoen, kunnen we samenwerken aan een duurzamere en rechtvaardigere toekomst. Eén waarbij katoenboeren de kansen en middelen krijgen die ze verdienen.

 

2. Bijdrage aan vrouwenemancipatie in India

In India vormen vrouwen de kern van de agrarische activiteiten, van het verzorgen van de grond en zaaien tot het oogsten van gewassen. Ondanks enige vooruitgang in gendergelijkheid, blijven vrouwen geconfronteerd worden met stereotypering en discriminatie. Economisch gezien zijn veel vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd – ze verdienen lagere lonen dan mannen voor hetzelfde werk en hebben vaak minder toegang tot financiële middelen en economische kansen.

Maar jij kunt hier met je merk verschil in maken. Door vrouwen onderwijs en training te geven in duurzame landbouw, zoals biologische katoenteelt, kunnen vrouwen zelfstandiger worden, beter verdienen, leiderschapsposities aannemen binnen hun gemeenschappen en hun eigen pad volgen. En een verbeterde toegang tot gezondheidszorg kan hun familie veerkrachtiger maken, wat uiteindelijk bijdraagt aan de bloei van het hele dorp. Door meer biologisch katoen te verbouwen werken we aan een toekomst waarin vrouwen in India meer autonomie en economische vrijheid bereiken, en een krachtigere stem krijgen in de ontwikkeling van hun gemeenschappen.

 

3. Werken aan herstel van het milieu

De huidige manier van katoenteelt laat een diepe ecologische afdruk achter. Chemische pesticiden en kunstmest vervuilen de aarde en waterwegen, terwijl monocultuur de bodem uitput en erosie veroorzaakt. Deze conventionele methoden leiden tot een afname van de biodiversiteit, verstoren natuurlijke ecosystemen en dragen bij aan de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen.

Door juist biologisch katoen te verbouwen vermijden we het gebruik van synthetische pesticiden en kunstmest waardoor de bodem en waterwegen gezond blijven. In plaats daarvan focussen we op natuurlijke methoden, zoals compostering en wisselteelt, om de bodemstructuur te behouden. Dit betekent dat katoenboeren langdurig op dezelfde grond kunnen verbouwen en meer winst kunnen behalen. Biologisch katoen vereist ook veel minder water vergeleken met de conventionele manier. Door al deze factoren creëren we een betere omgeving waarin zowel planten als dieren kunnen leven en ontwikkelen.

De overstap naar biologisch katoen kan ook helpen om koolstof uit de atmosfeer te halen en vast te leggen in de bodem door middel van landbouwpraktijken, zoals agroforestry. Dit is een strategie waarbij bomen en struiken worden geïntegreerd met gewassen en/of vee, waarbij deze bomen en struiken koolstof opslaan in hun biomassa en wortels. Door deze praktijken toe te passen, kunnen boeren niet alleen de vruchtbaarheid en veerkracht van hun land verbeteren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van klimaatverandering.

 

4. Negatieve impact van kledingindustrie verlagen

Voor de kledingindustrie markeert de biologische katoenteelt een belangrijke stap richting een transparantere en ethische kledingindustrie. Consumenten worden zich steeds meer bewust van de oorsprong en productiemethoden van hun kleding. Door het gebruik van meer biologisch katoen kunnen retailers en merken zoals jij zich onderscheiden in de markt en voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame en ethisch verantwoorde producten. Dit versterkt niet alleen de merkloyaliteit, maar bouwt ook vertrouwen op bij klanten die waarde hechten aan milieuvriendelijke keuzes.

Circulariteit speelt daarnaast ook een belangrijke rol in het verduurzamen van kleding en bij Bemontex nemen we dat serieus. Circulariteit betekent dat producten aan het einde van hun gebruiksperiode worden gerecycled of hergebruikt in plaats van weggegooid. Bij het produceren van duurzame kleding betekent dit dat de producten ook zo ontworpen worden – met oog op hergebruik of recycling. Hierbij is het belangrijk je te realiseren dat niet elke stof bij uitstek hiervoor geschikt is. Met name materialen die uit één vezel bestaan, zoals 100% katoen of 100% polyester, zijn makkelijker te recyclen dan gemengde stoffen. Daarnaast moeten de stoffen zo min mogelijk behandeld zijn met chemische stoffen zoals verf of bleek, en mogen ze niet te versleten of vervuild zijn. Vanwege deze redenen is biologisch katoen dus ideaal.

Daarnaast stimuleert de inzet van biologisch katoen innovatie binnen de industrie. Het bevordert de ontwikkeling van duurzame technieken en materialen die de ecologische voetafdruk verder kunnen verkleinen. Deze verschuiving naar biologisch katoen kan een nieuwe standaard betekenen voor de hele sector, wat uiteindelijk leidt tot een bredere acceptatie van milieuvriendelijke praktijken en een gezondere planeet.

 

5. Onderweg naar een groenere toekomst

Bij Bemontex verwerken we ook biologisch katoen in onze kleding. En daar zijn we trots op. We streven naar duurzaamheid in onze hele productieketen, van grondstoffen tot productie en levering. We gebruiken energie-efficiënte productiemethoden en groene technologieën om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Door transparant te communiceren over onze processen, betrekken we onze klanten actief bij ons duurzaamheidsverhaal en inspireren we hen om bewuste keuzes te maken. Samen met jou willen we de beste oplossingen en toepassingen voor jouw collectie ontwikkelen, zodat we samen aan een wereld werken waar duurzaamheid de standaard is.

Werk met ons samen

Wij staan voor jou klaar

Op zoek naar functionele en comfortabele kleding voor jouw klant of werknemer?
Dan zijn wij jouw partner!

Bemontex